Nieuwbouwplan Haringbuys

Op het Haringbuysterrein, gelegen in Aerdenhout tegen de grens met Heemstede wordt een unieke woonomgeving gecreëerd, passend bij de bestaande villawijken in Aerdenhout en Bloemendaal. Er is veel aandacht besteed aan een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol. Het groene karakter van de omgeving blijft ook in de toekomst behouden. In het stedenbouwkundige plan en beeldkwaliteitsplan is de uitstraling en samenhang in de bebouwing vastgelegd. Daarbinnen bestaat voldoende ruimte om uw woning naar eigen wensen en creativiteit vorm te geven. Het plangebied Haringbuys is 3,5 ha groot en is verdeeld in 24 de kavels met een grootte van circa 500 m2 tot 2.000 m2. De wijk zal zeer groen en verkeersluw worden opgezet. De gemeente Bloemendaal had 18 kavels in de verkoop en de overige 6 kavels werden aangebonden als deelplan “Houtvaert”. Inmiddels zijn alle kavels verkocht. Wij wensen de toekomstige bewoners heel veel plezier in hun nieuwe woning! Documentatie m.b.t. het plangebied vindt u hier